Byg bro fremfor at bryde ned

Eftertænksomhed på holocaustmindedagen

I morgen er det FNs internationale mindedag for de frygtelige drab primært på jøder under 2. verdenskrig. Seks mio. jøder, 200.000 romaer, 250.000 handicappede og 9.000 homoseksuelle blev brutalt slået ihjel, fordi samfundets konsensus var at udelukke fremfor at bygge bro. Det var brutal drøm om sig selv som et herskerfolk, der skulle fjerne det fremmede, fremfor at blive inspireret, mere rodfæstet og udfordret af dem, der troede og så anderledes ud end os.

Vi må aldrig glemme Holocaust! Derfor er det vigtigt at fortælle denne historie for vore børn og unge. Men også snakke med dem om at lære af historiens fejl. Vi er nødt til at se indad. For at undgå dette, må vi engagere os i forsoning og brobygning på alle niveauer.

Jeg sidder lige nu på en international konference for relationer mellem kristne og muslimer i Afrika, hvor Mission Afrika og Danmission er værter i PROCMURA-netværket (PROgram for Christian MUslim Relations in Africa). Der er SÅ meget vi kan lære. Disse samtaler betyder ikke, at alt er lige godt. Det er netop, når vi holder fast i vores grund og mission som kristne, at vi kan gå i samtaler med muslimer og alle andre, der ikke tror og tænker som os. I store dele af Afrika går man imod de ekstremistiske forsøg på at splitte folk og samfund ad, ved at mødes.

Det giver refleksioner til vores hjemlige samtaler f.eks. med/imod migranter i vores land. Opgaven er ikke at sende dem ud på en ø eller ind bag lukkede mure, men at finde så mange fælles platforme, fordi vi er fælles om at være mennesker. Når jeg møder nye kontakter i Mission Afrikas netværk, er det altid med udgangspunkt i de ting vi har fælles. Man bliver ikke mindre kristen af at tale med en af en anden tro end sin egen!

Share the Post:

Releterede blogindlæg

Join Our Newsletter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com