Kierkegaard og mulighederne

Har du det også sådan, at du har rigtig vanskeligt ved at give op? Der må da være en mulighed for at det kan lykkes.

Nogle gange er det en fantastisk evne at have, fordi det kan kaste en masse af sig og føre projekter og mennesker op til ubegribelige højder, hvor andre for længst giver op.
Men set med selvrealismens briller på næsen, kan det også være direkte skadeligt, fordi vi ikke får stoppet i tide inden firmaet krakker, vennerne giver op eller vi selv går ned.

Søren Kierkegaard opmuntrer os til at kigge andre steder hen en i vore egne muligheder. Han siger, at den mulighed, Gud er, er den mulighed, der foreligger, når der ikke længere foreligger nogen mulighed.
Med andre ord er det religiøse eller kristne håb et håb, der lever, når der ikke længere er mulighed for noget håb.

En skrev til mig, at det netop er af den samme årsag mange tror på mirakler. Den troende vil sige, at vi tror fordi Gud kan udrette, hvor der ikke kan udrettes. Den ikke-troende vil sige, at dette er et argument for, at tro er for de svage eller for de, der ikke selv magter at gøre en forskel.

Lev i det virkelige håbs muligheder. Håbets Guds muligheder.

Share the Post:

Releterede blogindlæg

Join Our Newsletter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com