Ønsker til rødt regeringsgrundlag

Kære Mette Frederiksen

Til lykke med regeringsmagten, som I fik lige midt i pinsen – højtiden for Helligåndens komme. Vi beder for at det nye regeringsgrundlag må blive fyldt med åndsfrihed, når I nu skal løfte banneret når love og vejledninger skal udarbejdes i vort land. Vi er sat i jeres bagland som vejledere, og vil rådgive jer om to fokuspunkter:

  1. I samarbejde med Folkekirkens Mellemkirkelige Råd er Mission Afrika ved at kortlægge de mange migrantkirker i Danmark, der er opstået gennem årene. Disse kan være med til at sikre en god integration i Danmark, hvis vi hjælper dem. De kan bryde gennem den kulturbarriere af historie, kultur og sprog, som vi danskere har så svært ved. Altså kan de få en nøglerolle som brobyggere til de fremmede blandt os. Når det sker, giver det venskab og forståelse mellem vore nye danskere og vi gamle. Det giver også en række sidegevinster:
  2. De kristne nydanskere bliver et sundt eksempel overfor andre migranter på, hvordan vi lever i fred og fordragelighed på tværs af kulturer.
  3. De og vi vil få en bedre forståelse af samspillet mellem det kirkelige og det folkelige.
  4. Vi får skabt et interkulturelt forum for teologisk refleksion, som også danske teologer kan blive eksponeret for og nyde godt af, både på universiteterne og i præsternes efteruddannelse.

Giv derfor migrantmenighederne gode vilkår, og hjælp os med at støtte dem og uddanne deres ledere på alle niveauer, så de kan rådgive deres menigheder til god sameksistens i vores danske samfund.

  1. Siden 1913 har Mission Afrika vandret sammen med vore partnere i Afrika. Alene i Nigeria har vi haft 428 udsendte. Men det er meget vanskeligt at lave et frugtbart samarbejde med dem, når de har så svært ved at få visum til Danmark selv til korte ophold. Det er først, når vi sidder overfor hinanden, at vi kan forstå hinandens behov og tanker. Det er næsten umuligt på en knitrende Skype-forbindelse. Let derfor adgangen for danske NGO’ers udveksling til og fra Danmark.

Tak om I vil prioritere det i det nye regeringsgrundlag.

Share the Post:

Releterede blogindlæg

Join Our Newsletter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com