Generalens maskinrum februar 2021

Kære støtter

Velkommen til Generalens maskinrum, som denne gang fortæller lidt om den politiske scene, som vi også arbejder på som organisation. Som missionsselskab kan vi både vælge at ”passe os selv” og nøjes med en solid relation til vore partnere og venner. Det er godt og fint. Men vi har oparbejdet et kæmpe kendskab og venskab til de ting, der sker i vore områder i Afrika og Mellemøsten. Derfor ser jeg en af Mission Afrikas opgaver også er at skubbe til Statens prioriteringer og politik.

Vi arbejder med de 5 F’er som ”velgørende organisation”: Frivillige, Formidling, Faglighed, Fundraising og Folketing (lobbyarbejde). Og som kristne kunne vi tilføje et sjette F: Forkyndelse.

Vi har de sidste år prøvet at gøre vores stemme mere og mere gældende i lobbyarbejdet i statsadministrationen, men i denne nedlukningstid for vore genbrugsbutikker, har jeg fået lidt mere tid til at rykke på et par dagsordener i Folketinget:

Nej til lukning af migrantudvalg

Det gør ondt langt ind i sjælen, at kirkeministeren har lukket det lovforberedende udvalg i Kirkeministeriet, der skal se nærmere på anbefalingerne fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd (MKR) om integration af migranterne i folkekirken. 

Udvalget var godt på vej, men siden folketingsvalget i 2019 har kirkeministeriet syltet udvalget – og nu bliver det lukket på et tidspunkt, hvor vi aldrig har haft mere brug for at åbne og udvide folkekirkens blik og indsats for de mange kristne migranter, der kommer til vores kongerige. Faktisk er der 1 % flere kristne end muslimske migranter i vort land. 

Derfor er der mange temaer, vi har brug for afklaring af. Nogle af dem er: 

1.                        Hvordan kan vi åbne folkekirken op for dobbelt medlemskab? Det har været et af de helt store samtaletemaer de sidste år.

2.                        Hvordan sikrer vi en god pastoral betjening af mennesker med en anden kultur og et andet sprog? Kan lægpersoner f.eks. midlertidigt holde gudstjenester for flygtninge og migranter?

3.                        Evaluering og oprettelse af særlige præstestillinger med fokus på migrantkristne.

4.                        Mulighed for at en migrantmenighed kan blive associeret til folkekirken.

5.                        Støtte af en it-infrastruktur til uddannelse mellem migrantmenighederne.

6.                        Skræddersyede teologiske støtteinitiativer som f.eks. efteruddannelse af danske og migrantpræster – både lokalt og gennem rejser ud til det tværkulturelle møde.

Der er et kæmpe behov for hjælp. Mission Afrika har sammen med Det Mellemkirkelige Råd sat ind for at hjælpe de ca. 250 migrantmenigheder. Partnerkoordinator Clement Dachet har i flere år bevæget sig i det politiske miljø, faciliteret og udfordret samtalen på overordnet plan i netværksaktiviteter, og han er mentor for flere migrantpræster. Desuden har vi netop ansat en netværksmedarbejder på 5 studentermedarbejdertimer, for at øge indsatsen blandt de kristne 2. generationsmigranter. De er født i Danmark, så ude er de danskere, men hjemme er de måske afrikanere. Nogle kommer fra en meget konservativ kristen baggrund og kæmper med den danske sekularisme. Hvor hører de hjemme? 

Måske kunne folkekirken også lære noget af migrantmenighederne om relationelle menighedsfælleskaber, frivillighed, fleksible gudstjenesteformer der giver plads til forskellighed osv.

Lad os få dette og mange andre udvalg i gang, for at vi kan lære af og hjælpe de kristne migranter i vort land. 

Den anden dagsorden drejer sig om, at den nye udviklingsminister Flemming Møller Mortensen har sat gang i en ny dansk udviklingsstrategi frem mod 2030. Her sendte Mission Afrika i onsdags sit bud på, hvad et er vigtigt regeringen tager med:

  • Den nye udviklingspolitiske strategi må genoverveje hvilke lande vi engagerer os i.
  • Reelle Partnerskaber.
  • Den nye udviklingspolitiske strategi skal tage fokus i, hvad Afrika har brug for og ikke vore ønsker.
  • Forfulgte kristne, tros- og religionsfrihed samt fredsprojekter/konfliktforebyggelse.
  • Endelig er det vigtigt at udviklingsstrategien sikrer civilsamfundets evne til at nå ud til det frivillige bagland i den danske befolkning, som ellers ikke stifter bekendtskab med dansk udviklingsbistand.

Pladsen er ikke her til at uddybe det, men læs med på Mission Afrikas hjemmeside.

De bedste hilsener

Henrik

Share the Post:

Releterede blogindlæg

Join Our Newsletter

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com